سامانه اساتید هیات علمی دانشگاه آیندگان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۸ مورد.

ابراهیم آشتیانی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع - صنایع - صنایع
ابراهیم آشتیانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع - صنایع - صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/ashtiani/fa

توفیق

توفیق الهویرنلو

استاد
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
توفیق الهویرنلو
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه

http://faculty.aihe.ac.ir/tofigh/fa

ORCID
محسن

محسن ایمنی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری
محسن ایمنی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری

http://faculty.aihe.ac.ir/imani/fa

Google Scholar
همایون

همایون بهشتی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
همایون بهشتی
مربی -
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر

http://hbeheshti.ir

محمد علی بیداری

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری - حسابداری
محمد علی بیداری
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری - حسابداری

http://faculty.aihe.ac.ir/bidari/fa

فرشته

فرشته پورآهنگریان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - الکترونیک
فرشته پورآهنگریان
استادیار دکتری
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - الکترونیک

http://faculty.aihe.ac.ir/poorahangar/fa

بهزاد

بهزاد چنگیزی

مربی
دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
بهزاد چنگیزی
مربی -
- دانشکده هنر و معماری / گروه معماری

http://faculty.aihe.ac.ir/changizi/fa

سمانه حسین پوریان

مربی
دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
سمانه حسین پوریان
مربی -
- دانشکده هنر و معماری / گروه معماری

http://faculty.aihe.ac.ir/hoseinpor/fa

بیژن

بیژن حکمت شعار طبری

مربی
دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
بیژن حکمت شعار طبری
مربی کارشناسی ارشد
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی

http://faculty.aihe.ac.ir/hekmat/fa

المیرا خاکسار

مربی
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
المیرا خاکسار
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران

http://faculty.aihe.ac.ir/khaksar/fa

بهمن

بهمن دولتشاهی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - الکترونیک - برق - الکترونیک
بهمن دولتشاهی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - الکترونیک - برق - الکترونیک

http://faculty.aihe.ac.ir/dolatshahi/fa

ابراهیم

ابراهیم رضائی سنگدهی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران - عمران - سازه
ابراهیم رضائی سنگدهی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران - عمران - سازه

http://faculty.aihe.ac.ir/sangdehi/fa

علیرضا سلامت بخش

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع - صنایع - صنایع
علیرضا سلامت بخش
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع - صنایع - صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/salamat/fa

محمد

محمد صابری

مربی
دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - قدرت - برق - قدرت
محمد صابری
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - قدرت - برق - قدرت

http://faculty.aihe.ac.ir/saberi/fa

الهه

الهه صادقی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی - روانشناسی
الهه صادقی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی - روانشناسی

http://faculty.aihe.ac.ir/sadeghi/fa

سید احمد

سید احمد عدالت پناه

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
سید احمد عدالت پناه
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه

https://www.researchgate.net/profile/Sa_Edalatpanah3

Google Scholar Scopus
هادی

هادی فقیه ملکی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
هادی فقیه ملکی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران

http://faculty.aihe.ac.ir/faghihmaleki/fa

Google Scholar Scopus
محمد

محمد فلاح

استاد
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
محمد فلاح
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/fallah/fa