علی سرورخواه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
موسسه آموزش عالی آیندگانعضو هیات علمی - مدیر اجرایی تولید محتواپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)

کاربرد تئوری تصمیم‌گیری

زبان تخصصی

آمار

کاربرد کامپیوتر

سوابق پژوهشی

کارگاه تصمیم‌گیری استراتژیک در محیط‌های پیچیده و پویا

کارگاه پژوهش در عمل

The ۱۳th International Conference on Decision and Data Envelopment Analysis.

عضو پیوسته انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

عضو پیوسته انجمن مدیریت صنعتی

عضو پیوسته انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده‌ها

عضو پیوسته انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران

برنامه کاری هفتگی

شنبه، یک‌شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت 9 تا 17