شاهد محمدی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
موسسه آموزش عالی آیندگانهیات علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • مشاور (بیومتریک) پروژه  ملی تشخیص هویت ایرانیان  وزارت کشور.

 •  مدیر گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، اصفهان.

 •  مدیر پژوهشی دانشگاه غیر دولتی شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان.

 •  دبیر اجرایی سری بین المللی کنفرانس سالانه، دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

 • عضو شورای سیاست گزاری سری کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر.

 
 • هوش مصنوعی 

 • معماری کامپیوتر

 • مدارهای منطقی

 • شبکه کامپیوتری

 • برنامه سازی 

 • ساختمان داده 

 • سیستم های فازی

 • هوش تجاری 

سوابق پژوهشی