مقایسه اثربخشی تصویرسازی ذهنی دستوری با بازپردازش و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بربیخوابی و افکار خودآیند منفی زنان مبتلا به سرطان

نویسندگانالهه صادقی-شهره قربان شیرودی-مرتضی ترخان-شهربانو کیهانیان
نشریهفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷-۰۵-۱۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

فایل چکیده مقاله