راهنمای عملی مربیان در کار با کودکان

نویسندگانزهرا روح زاده-الهه صادقی
نشریهانتشارات نوروزی-گرگان
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
رتبه نشریهعلمی - آموزشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

فایل چکیده مقاله