الهه صادقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴روانشناسی عمومیپیام نور مرکز رامسر
کارشناسی ارشد۱۳۸۸روانشناسی عمومیپیام نور مرکز تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۶روانشناسی عمومیدانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
تنکابنمدیر گروه(تنظیم نشده)تمام وقت۰

سوابق اجرایی

مدرس دانشگاههای پیام نور و ازاد اسلامی 

مشاور فعال مرکز مشاوره رهنما زیر نظر سازمان بهزیستی

مشاور فعال مرکز مشاوره تابان زیر نظر سلزمان نظام روانشناسی

مشاور کمیته امداد تنکابن از سال 1394

مشاوره مدارس سطح شهر تنکابن و عباس اباد

دروس تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

کارگاه های تخصصی در زمینه مشاوره تشخیص و درمان

از سال 1388 سابقه تدریس در دروس پایه و تخصص رشته روانشناسی و علوم تربیتی

سوابق پژوهشی

گارگاه های علمی و تخصصی رشته روانشناسی

1-کارگاه ازدواج موفق

2-کارگاه ارتباطات

3-کارکاه بلوغ

4-کارگاه ازمونmmpi

5-کارگاه ازمون ریون

6-کارگاه ذهن آگاهی

7-کارگاه زوج درمانی

8-کارگاه درمان خیانت زناشویی

ساعات حضور

شنبه ها از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳

دوشنبه ها از ساعت ۷/۳۰ الی ۹/۳۰

چهارشنبه ها از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۲/۳۰