منصور نیکخواه بهرامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۴۲مهندسی عمران (راه وساختمان)تگزاس
کارشناسی ارشد۱۳۴۴مهندسی عمران (راه وساختمان)تگزاس
دکترای تخصصی۱۳۴۸مهندسی مکانیکتگزاس