فائزه نجاتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷عمرانگیلان
کارشناسی ارشد۱۳۸۹عمران سازهتهران جنوب
دکترای تخصصی۱۳۹۵عمران- زلزلهاصفهان

سوابق اجرایی

- مدیر گروه رشته عمران از 89 الی 95

- معاونت پژوهش و فن آوری از سال 93 تا کنون

- عضو هیات علمی

 

کلیه دروس رشته عمران

- کمیته علمی کنفرانس ملی علوم مهندسی

- کمیته اجرایی کنفرانس تحلیل پوششی داده ها

کلیه دروس رشته عمران

سوابق پژوهشی

- برگزاری مسابقه منطقه ای خرپا ماکارونی

- برگزاری مسابقه ملی سازه های ماکارونی

- سمینار تخصصی سازه های تاب آور در برابر زلزله

- سیمینار تخصصی کاربرد میراگرهای اصطکاکی در سازه

- کمیته علمی کنفرانس ملی علوم مهندسی 

- کمیته اجرایی کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

ساعات حضور

ایام هفته ساعت ۸ الی ۱۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ ساعت ۱۲ الی ۱۴ ساعت ۱۴ الی ۱۶
شنبه  حضور  حضور  حضور  -
یکشنبه  حضور  حضور  حضور  -
دوشنبه  تحلیل سازه ها۲ کلاس A۷ حضور  حضور  تحلیل سازه ها ۱ کلاس A۷
سه شنبه  حضور  حضور  حضور  -
چهارشنبه  حضور  حضور  حضور  -
پنجشنبه دینامیک سازه کلاس B۳ دینامیک سازه کلاس B۳ سمینار کلاس  C۶ سمینار و روش تحقیق کلاس C۶