میثم مجدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۰مهندسی صنایع_برنامه ریزی و مدیریت تولیدآزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی۸۴مهندسی صنایع_ برنامه ریزی تولیدآزاد اسلامی قزوین
کارشناسی ارشد۸۶مهندسی صنایع_صنایعآزاد اسلامی قزوین

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آیندگان تنکابنهیات علمیپیمانیتمام وقت