برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان حسابداری میانه ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه 14/30-18
مکان برگزاری ساختمان آموزشی شماره 2 - A14
منابع

حسابداری میانه 2 تالیف جمشید اسکندری

عنوان بررسی موارد خاص در حسابداری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری جمعه 14-15/30
مکان برگزاری ساختمان آموزشی شماره 2
منابع

اسفندیار ملکیان، حمید رضا شایسته مند (۱۳۹۵) کیفیت سود انتشارات ترمه

دکتر بهمن بنی مهد، مهدی عربی و شیوا حسن‌پور (1397) پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری انتشارات ترمه

عنوان حسابداری صنعتی ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه‌شنبه 8-10/30
مکان برگزاری ساختمان آموزشی شماره 2
منابع

حسابداری صنعتی 3 - تالیف جمشید اسکندری

عنوان مدیریت مالی ۱
مقطع تحصیلی کاردانی
زمان برگزاری دوشنبه 8-10/30
مکان برگزاری ساختمان شماره 2 - A14
منابع

احمد مدرس، فرهاد عبدالله‌زاده، مدیریت مالی (جلد 1)، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

عنوان حسابداری صنعتی ۲ - بهایابی ۲
مقطع تحصیلی کاردانی
زمان برگزاری سه شنبه 14/30-17
مکان برگزاری ساختمان آموزشی شماره 2 - A14
منابع

جمشید اسکندری - حسابداری صنعتی 2 - انتشارات فرشید

عنوان مباحث جاری در حسابداری
مقطع تحصیلی Bachelor's Discontinuous Grade
زمان برگزاری یکشنبه 15/30-17
مکان برگزاری ساختمان آموزشی 2
منابع

مباحث جاری در حسابداری، جمشید اسکندری