رابطه دستکاری فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با استفاده از رویکرد سیستم‌ معادلات بازگشتی

نویسندگانمحسن ایمنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد
نشریهدانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
شماره صفحات۱-۱۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله