الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان در قبال پیشگیری از تقلب

نویسندگانعلی اکبر عرب مازار، محمود صمدی لرگانی و محسن ایمنی
نشریهمطالعات حسابداری و حسابرسی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله