ریشه‌‌ی تاریخی جریان پژوهش‌ها در حسابداری مدیریت رفتاری (تئوری‌ها و روش‌های پژوهش)

نویسندگانفریدون رهنمای رودپشتی، سینا خردیار و محسن ایمنی
نشریهفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله