بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه‌نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگانمحمود صمدی لرگانی و محسن ایمنی
نشریهدانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله