تبیین قدرت توضیحی معیارهای حسابداری در پیش‌بینی تعریف جدیدی از بازده سهام

نویسندگانعرب مازار، علی اکبر؛ صمدی لرگانی، محمود؛ کاویانی، میثم؛ صمدی لرگانی، نوید؛ ایمنی، محسن؛
نشریهمطالعات حسابداری و حسابرسی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۱
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

لینک ثابت مقاله