بررسی تجربی رابطه بین جریان نقد آزاد مثبت و میزان نگهداشت وجه نقد

نویسندگاناسفندیار ملکیان، حامد آراد، محسن ایمنی و مرتضی ملکیان
همایشکنفرانس منطقه‌ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتصادی و اجتماعی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱
محل برگزاری همایشقم
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای