مدیریت، حسابرس، تقلب و قوانین پیشگیرانه

نویسندگانمحمود صمدی لرگانی، عباسعلی دریایی و محسن ایمنی
همایشاولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱
محل برگزاری همایشنور
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی