بهره‌گیری از معیارهای ارزش آفرینی جهت تبیین رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌ها مطالعه موردی صنعت خودرو و بورس اوراق بهاردار تهران

نویسندگانمحمود صمدی لرگانی، میثم کاویانی، محسن ایمنی و نوید صمدی لرگانی
همایشاولین همایش منطقه‌ای پژوهش‌ها و راه‌کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱
محل برگزاری همایشتنکابن
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای