حساسیت جریان نقدی و تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت های مالی(مطالعه ای بر اساس تئوری سلسه مراتبی)

نویسندگانمحسن ایمنی و حسام علیزاده
همایشپنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷-۰۹-۲۲
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی