بکارگیری تکنیک‌های بودجه بندی سرمایه‌ای جهت تبیین هزینه-منفعت تحصیلات آموزش عالی

نویسندگانمیثم کاویانی، محمود صمدی لرگانی، محسن ایمنی
همایشاولین همایش ملی آموزش مدیریت و رهبری
تاریخ برگزاری همایش۳۰/۰۲/۱۳۹۱
محل برگزاری همایشتنکابن
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی