بررسی تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت،سیاست‌های تامین مالی و ارزش سهامداران (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگانکیانوش منصور لکورج، محمود صمدی لرگانی و محسن ایمنی
همایشدومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲
محل برگزاری همایشگرگان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی