تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه در رابطه بین جریان نقد آزاد و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

نویسندگانحسن همتی، محسن محمد نوربخش لنگرودی و محسن ایمنی
همایشکنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی