بررسی رابطه استقلال هیات مدیره، سهامداران نهادی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی

نویسندگانعلی سرایی و محسن ایمنی
همایشاولین همایش ملی پژوهش‌های حسابداری مدیریت با رویکرد کسب‌وکارهای نوین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی