ویژگی‌های شرکت‌ها و میزان نگهداشت وجه نقد (شواهدی مبنی بر مدل توازن ایستا)

نویسندگاناسماعیل توکل‌نیا و محسن ایمنی
همایشکنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی