محسن ایمنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۰حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
دکترای تخصصی۱۳۹۷حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیریاست دانشکده علوم انسانی و مدیر گروه رشته حسابداریقراردادیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

مدیر گروه رشته‌های حسابداری و مدیریت دانشگاه آیندگان از سال 1395

اجرایی طرح‌های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 

اجرایی طرح‌های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تنکابن

حسابداری مالی

حسابداری صنعتی

سوابق پژوهشی

اولین همایش ملی پژوهش‌های حسابداری مدیریت با رویکرد کسب‌وکارهای نوین

عضو انجمن حسابداری ایران

عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

ساعات حضور

 

دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰