محسن ایمنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۰حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
دکترای تخصصی۱۳۹۷حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
علوم انسانیمدیر گروه رشته حسابداری و مدیریتپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

مدیر گروه رشته‌های حسابداری و مدیریت موسسه آموزش عالی آیندگان از سال ۱۳۹۵ تا اکنون

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی از شهریور ۱۴۰۰

اجرایی طرح‌های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 

اجرایی طرح‌های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تنکابن

حسابداری مالی

حسابداری صنعتی

سوابق پژوهشی

عضو هیات علمی اولین همایش ملی پژوهش‌های حسابداری مدیریت با رویکرد کسب‌وکارهای نوین

عضو انجمن حسابداری ایران

عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

برنامه کاری هفتگی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

همه روزه (بجز یکشنبه‌ها) از ساعت ۸/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰