محسن ایمنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۰حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
دکترای تخصصی۱۳۹۷حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیریاست دانشکده علوم انسانی و مدیر گروه رشته حسابداریقراردادیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

مدیر گروه رشته‌های حسابداری و مدیریت دانشگاه آیندگان از سال 1395 تا اکنون

اجرایی طرح‌های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 

اجرایی طرح‌های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تنکابن

حسابداری مالی

حسابداری صنعتی

سوابق پژوهشی

عضو هیات علمی اولین همایش ملی پژوهش‌های حسابداری مدیریت با رویکرد کسب‌وکارهای نوین

عضو هیات تحریریه مجله تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات

عضو انجمن حسابداری ایران

عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

ساعات حضور

 

دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰