بیژن حکمت شعار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه ارشاد دماوند
کارشناسی ارشد۱۳۸۷آموزش زبان انگلیسی( دانشجوی دکتری)دانشگاه مازندران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آیندگانعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مشاور و مدیرگروه زبان انگلیسی در  جهاد دانشگاهی استان مازندران

مدیر گروه رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آیندگان

مدیر کانون زبان رستا( وابسته به دانشگاه آیندگان)

دریافت تقدیرنامه از سوی اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان بابت چاپ کتاب     Appreciation through Reading English: A Reading Comprehension Course Book

در جشنواره سالیانه کتاب اصفهان، بهمن 1392.  

کلیه دروس تخصصی رشته زبان ( آموزش زبان، مترجمی زبان و زبان و ادبیات انگلیسی)

کلیه دروس تخصصی رشته زبان ( آموزش زبان، مترجمی زبان و  زبان و ادبیات انگلیسی)

سوابق پژوهشی

ویراستار زبان در مجلات ذیل:

                                                                                           International Journal of Research in Industrial Engineering -                            
                                                                                                  Journal of Applied Research on Industrial Engineering -