خدیجه قاضیانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی محضپیام نور رامسر
کارشناسی ارشد۱۳۸۶ریاضی کاربردی(دانشجوی دکتری)مازندران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
موسسه آموزش عالی آیندگانهیات علمی و مدیر روابط عمومیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر روابط عمومی

مدیر گروه علوم پایه از سال 89 تا کنون

مدیر گروه رشته طراحی دوخت از سال 93 تا کنون

 

- کمیته اجرایی کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

- کمیته اجرایی و علمی کنفرانس ملی علوم مهندسی

کمیته اجرایی کارگاه ملی اشتغال زایی و کارآفرینی در ورزش

ریاضی مهندسی - تحقیق در عملیات- تحلیل پوششی داده ها و جبر خطی

کلیه دروس علوم پایه

سوابق پژوهشی

- کمیته اجرایی مسابقه ملی سازه های ماکارونی

- کمیته اجرایی مسابقه ملی رباتیک

- کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

- کنفرانس ملی علوم مهندسی 

- کمیته اجرایی دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

- انجمن تحقیق در عملیات ایران

- انجمن تحلیل پوششی داده ها

ساعات حضور

ساعات حضور
ردیف ایام هفته ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۲-۱۴ ۱۴-۱۶ ۱۶-۱۸
۱ شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر - -
۲ یکشنبه حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر ریاضی عمومی ۲ ریاضی عمومی ۲
۳ دوشنبه معادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل - - -
۴ سه‌شنبه حضور در دفتر  ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی - -
۵ چهارشنبه حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر ریاضی جبرانی ریاضی جبرانی
۶ پنجشنبه حضور در دفتر محاسبات عددی ریاضی عالی  ریاضی عالی -