پایان نامه ها

1-مطالعه آزمایشگاهی و عددی مقاوم سازی پایه پل های بتن آرمه، سید مرتضی حسینی ثابت، ارشد سازه، تاریخ دفاع: شهریور 97.

2- ارزیابی روش های مختلف بهسازی لرزه ای سازه ها برای داشتن بهترین عملکرد در برابر خرابی پیش رونده،رضا صداقت، بهمن 97

3-مقایسه عملکرد مکانیکی و اقتصادی طرح بتن با خاکستر پوسته­ی برنج به همراه نخاله­های ساختمانی، امین مسیح شرقیان، شهریور 98

4- بررسی و وقوع خرابی پیشرونده تحت لرزه اصلی و پس‌لرزه، آرمین کریمی، شهریور 98

5- مطالعه بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن با خاکستر پوسته برنج و سنگدانه بازیافتی، سید حمزه تقوی، شهریور 98

6- مطالعه آزمایشگاهی بتن دارای سنگدانه بازیافت شده با نخاله­های ساختمانی و نخاله­های کارخانه سنگبری، کامیار شجاع شفیعی، شهریور 98

7- مطالعه­ی آزمایشگاهی بتن توانمند با خاکستر پوسته­ی برنج و میکروسیلیس از لحاظ مقاومت فشاری خمشی و کششی، میلاد پور علی، شهریور 98

8- پیشنهاد روش احتمالاتی برای ارزیابی سطوح مختلف خرابی پیشرونده در سازه ها، سارا دژ حسینی، شهریور 98