هادی فقیه ملکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۶عمران- سازهصنعتی نوشیروانی بابل

سوابق اجرایی

مدیر آموزش نظام مهندسی ساختمان استان مازندران از سال ۱۳۹۵ تا کنون (جهت برگزاری دوره های ارتقا پایه و تمدید پروانه اشتغال و ورود به حرفه اجرا)

خرابی پیشرونده

شاخص تنومندی سازه

منحنی های شکنندگی

قابلیت اعتماد سازه و آنالیز ریسک

ارزیابی احتمالاتی

ارزیابی ریسک چند خطره

دوره کارشناسی مهندسی عمران:

طراحی سازه های بتن آرمه،

تحلیل سازه ها،

استاتیک،

دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران (سازه و زلزله):

تئوری الاستسیته،

پایداری سازه ها،

سوابق پژوهشی

مقالات چاپ شده در ژورنال ها: 

۱. Abdollahzadeh, G., Faghihmaleki, H. and Avazeh, M. (۲۰۲۰). Progressive collapse risk and reliability of buildings encountering limited gas–pipe explosion after moderate earthquakes. SN Applied Sciences. ۲ (۴): ۶۵۷- ۶۷۰.  https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۴۲۴۵۲-۰۲۰-۲۵۰۹-۶

۲. Faghihmaleki, H. Abdollahzadeh, G. R. (۲۰۱۹). “Reliability index assessment by different methods in the concrete bridges subjected to corrosion.” Journal of Structural Integrity and Maintenance, ۴(۴): ۲۳۰-۲۳۸.

۳. Faghihmaleki, H. Abdollahzadeh, G. R. (FirstOnline). “Using Risk-based Robustness Index for Seismic Improvement of Structures.” KSCE Journal of Civil Engineering, DOI ۱۰.۱۰۰۷/s۱۲۲۰۵-۰۱۹-۰۳۵۰-۵.

۴. Abdollahzadeh, G. R. Faghihmaleki, H. (۲۰۱۸). “Proposal of a probabilistic assessment of structural collapse concomitantly subject to earthquake and gas explosion.” Frontiers of Structural and Civil Engineering, ۱۲(۳), ۴۲۵–۴۳۷.

۵. Abdollahzadeh G.R., Faghihmaleki H. (۲۰۱۸). Proposing a Method for Robustness Index Evaluation of the Structures Based on the Risk Analysis of Main Shock and Aftershock. International Journal of Steel Structureshttps://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۳۲۹۶-۰۱۸-۰۰۸۱-۳

۶. Faghihmaleki H., Abdollahzadeh G.R., Esmaili H. (۲۰۱۸). A survey of hysteresis energy distribution and lateral displacement in steel buildings with CCB brace at internal and external frames. International Journal of Structural Integrity, ۹(۱): ۳۸- ۴۹

۷. Abdollahzadeh G.R., Faghihmaleki H., (۲۰۱۷). A method to evaluate the risk-based robustness index in blast-influenced structures. International Journal of Earthquakes and Structures, ۱۲(۱): ۴۷- ۵۴.

۸. Faghihmaleki H., Najafi E.K, Aini A. H. (۲۰۱۷). Seismic rehabilitation effect in a steel moment frame subjected to tow critical loads, International Journal of Structural Integrity, ۸(۱): ۱ -۱۱.

۹. Abdollahzadeh G.R., Faghihmaleki H. (۲۰۱۷). Seismic-explosion risk-based robustness index of structures. International Journal of Damage Mechanics, ۲۶(۴): ۵۲۳–۵۴۰.

۱۰. Jamnani H.H., Abdollahzadeh G.R., Faghihmaleki H. (۲۰۱۷). Seismic Fragility Analysis of Improved RC Frames Using Different Types of Bracing. Journal of Engineering Science and Technology.۱۲(۴): ۹۱۳- ۹۳۴.

۱۱. Faghihmaleki H., Nejati F, Roshan A. M, Motlagh Y.B. (۲۰۱۷). An Evaluation of Multi-Hazard Risk Subjected to Blast and Earthquake Loads In RC Moment Frame with Shear Wall. Journal of Engineering Science and Technology, ۱۲(۳): ۶۳۶- ۶۴۷.

۱۲. Faghihmaleki H., Nejati N, Zarkandy S, Masoumi H. (۲۰۱۷). Evaluation of Progressive Collapse in Steel Moment Frame with Different Braces. Jordan Journal of Civil Engineering. ۱۱(۲): ۲۹۰- ۲۹۸.

۱۳. Faghihmaleki H. (۲۰۱۷). A Plastic Design Method for RC Moment Frame Buildings against Progressive Collapse. Makara Journal of Technology, ۲۱(۱): ۷-۱۲.

۱۴. Faghihmaleki H., Ahmadian F, Roosta H. (۲۰۱۷). The effect of far field and near field earthquakes on the hysteresis energy and relative displacement of steel moment resisting frame structures. Journal of Building Pathology and Rehabilitation, ۲(۵): ۱- ۹

۱۵. Faghihmaleki H., Nejati N, Masoumi H. (۲۰۱۷). In vitro evaluation of additives allowed for high strength concrete (HSC) and foam concrete. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, ۲۳(۳), ۱۷۷-۱۸۳.

۱۶. Abdollahzadeh G.R., Faghihmaleki H. (۲۰۱۷). Proposal of a probabilistic assessment of structural collapse concomitantly subject to earthquake and gas explosion. Frontiers of Structural and Civil Engineering, DOI ۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۷۰۹-۰۱۷-۰۴۲۷-۵.

۱۷. Faghihmaleki H., Nejati N, Masoumi H. (۲۰۱۷). Using the Concept of Neural Network in the Evaluation of Fragility Curve of Steel Moment Frame. Jordan Journal of Civil Engineering, ۱۱(۴): ۵۳۴- ۵۴۸.

۱۸. Abdollahzadeh G.R., Faghihmaleki H. (۲۰۱۷). Probabilistic two-hazard risk assessment of near-fault and far-fault earthquakes in a structure subjected to earthquake-induced gas explosion. Journal of Building Engineering, ۱۳: ۲۹۴ – ۳۰۴.

۱۹. Faghihmaleki, H. (۲۰۱۷). Assessment of Robustness Index and Progressive Collapse in the RC Frame with Shear Wall Structure under Blast Loading. Journal of Applied Research on Industrial Engineering, ۴(۱): ۵۹-۶۶

۲۰. Khaloo, A., Nozhati, S., Masoomi, H., Faghihmaleki, H. (۲۰۱۶). Influence of earthquake record truncation on fragility curves of RC frames with different damage indices. Journal of Building Engineering, ۷, ۲۳۳۰.

۲۱. Abdollahzadeh G.R., Faghihmaleki H. (۲۰۱۶). Effect of seismic improvement techniques on a structure in seismic-explosive probabilistic two-hazard risk. International Journal of Structural Engineering, ۷(۳): ۳۱۴- ۳۳۱.

۲۲. Abdollahzadeh G.R., Faghihmaleki H., Esmaili H. (۲۰۱۶). Comparing Hysteretic Energy and inter-story drift in steel frames with V-shaped brace under near and far fault earthquakes. Alexandria Engineering Journal, ۵۷(۱): ۳۰۱-۳۰۸

۲۳. Faghihmaleki, H., Roosta, H., Aini, A.H., Najafi, E.K. (۲۰۱۶). Using Fragility Curves for the Evaluation of Seismic Improvement of Steel Moment Frames. Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering, DOI: ۱۰.۵۵۷۸/fmbd.۲۶۴۷۰

۲۴. Najafi, E.K., Faghihmaleki, H. (۲۰۱۶). The Effect of Suffusion Phenomenon in the Increasing of Land Subsidence Rate, Civil Engineering Journal, ۲(۷): ۳۱۶- ۳۲۳.

۲۵. Abdollahzadeh G.R., Faghihmaleki H. (۲۰۱۴). Response modification factor of SMRF improved with EBF and BRBs. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, ۶(۴): ۴۲-۵۵

 

مقلات چاپ شده در کنفرانس ها:

 

 

ردیف

 

عنوان مقاله

 

نام مؤلفین

 

نام کنفرانس

 

مکان کنفرانس

 

 

۱

 

Seismic improvement of concrete bending frames with shear-wall and BRB brace

Gholamreza Abdollahzadeh,

 

Hadi Faghihmaleki

Fourth

 International Conference on Concrete & Development

 

 

مرکز تحقیقات مسکن، تهران ۱۳۹۴

 

 

 

۲

مقایسه عملکردلرزه ای قاب خمشی فولادی بهسازی شده بامهاربندکمانش تاب ومهاربندواگرا

 

غلامرضا عبداله زاده،

 هادی فقیه ملکی

 

سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

 

۱۳۹۱

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

۳

 

مطالعه پارامترهای موثر بر بتن کفی

 

جواد برنجیان،

هادی فقیه ملکی، سعید خوشنویسان

 

پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران

۱۳۹۲

تهران

 

 

۴

ارزیابی شکنندگی لرزه ای براساس سطوح مختلف عملکرد ساختمان قاب خمشی بتن آرمه

 

لیلا کلانی،

 هادی فقیه ملکی

کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی،صنایع و مدیریت شهری

 

 

۱۳۹۲

تهران

 

 

۵

بهسازی لرزه ای قابهای خمشی فولادی با مهاربندهای مختلف

 

غلامرضا عبداله زاده، هادی فقیه ملکی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک

 

 

۱۳۹۱

مازندران

 

۶

افزودنی های تاٌثیرگذار در مقاومت فشاری بتن

 

غلامرضا عبداله زاده، هادی فقیه ملکی

۶امین همایش فرامنطقه ای پیشرفت های نوین در علوم مهندسی

 

۱۳۹۲

مازندران

 

۷

مقاوم سازی ساختمانهای بتن مسلح به کمک دیواربرشی و مهاربندکمانش تاب

 

غلامرضا عبداله زاده، هادی فقیه ملکی

۶امین همایش فرامنطقه ای پیشرفت های نوین در علوم مهندسی

۱۳۹۲

مازندران

 

 

۸

بهسازی لرزه ای سازه بتنی مسلح توسط مهاربند ضربدری با ارائه منحنی شکنندگی لرزه ای

حامد حمیدی،

هادی فقیه ملکی،

سیروس غلامپور

 

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

۱۳۹۳

دانشگاه نوشیروانی بابل

 

 

۹

ارزیابی منحنی شکنندگی ساختمان های فولادی دارای مهاربندهای ضربدری با تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA)

 

لیلا کلانی،

هادی فقیه ملکی

 

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

 

۱۳۹۳

دانشگاه نوشیروانی بابل

 

 

 

۱۰

مقایسه شاخص های آسیب در توسعه منحنی شکنندگی لرزه ای برای قاب های خمشی فولادی با مهاربند واگرا

 

هادی فقیه ملکی، حسین معصومی، فائزه نجاتی

 

دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۴

 

تنکابن

 

 

۱۱

بررسی احتمالاتی تاثیر بهسازی لرزه ای در یک سازه قاب خمشی فولادی در معرض بار انفجار و زلزله

 

هادی فقیه ملکی، حسین معصومی، سهیل زرکندی

 

دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۴

 

تنکابن

 

۱۲

معیار های پذیرش طراحی به روش پلاستیک قاب های خمشی بتن آرمه  در برابر خرابی پیشرونده

 

هادی فقیه ملکی، محمد اخشابی

 

دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۴

 

تنکابن

 

 

۱۳

مقایسه مهاربند همگرا و دیوار برشی در بهبود عملکرد لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی ویژه

 

حامد غفاری، حسین نعمتیان جلودار، هادی فقیه ملکی

 

دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

 

۱۳۹۴

تنکابن

 

 

۱۴

ارزیابی ریسک چند خطره تحت اثر بار انفجار و زلزله در سازه قاب خمشی بتن آرمه با دیوار برشی

 

یدالله باطبی مطلق، هادی فقیه ملکی

 

دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۴

 

تنکابن

 

۱۵

 

بررسی آزمایشگاهی میزان افزودنی های مجاز در بتن پرمقاومت   (HSC)و بتن کفی

هادی فقیه ملکی

فائزه نجاتی

حسین معصومی

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

 

۱۶

 

بهسازی لرزه ای قاب خمشی فولادی ویژه با مهاربند همگرا، مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) و دیوار برشی

هادی فقیه ملکی

مصطفی خمیری ثانی

 فائزه نجاتی

 حسین معصومی

 

 

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

 

۱۷

استفاده از مفهوم شبکه عصبی در ارزیابی منحنی شکنندگی قاب های خمشی فولادی

هادی فقیه ملکی

فائزه نجاتی

حسین معصومی

 

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

۱۸

ارزیابی خرابی پیشرونده در قاب خمشی فولادی با مهاربندهای مختلف 

هادی فقیه ملکی

 فائزه نجاتی

حسین معصومی

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

 

۱۹

ارزیابی و مقایسه ریسک دو خطره احتمالاتی زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور در یک سازه بهمراه انفجار گاز

 

 

هادی فقیه ملکی

فائزه نجاتی

حسین معصومی

 

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

 

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

 

۲۰

ارزیابی تنومندی غیراحتمالاتی اعضای سازه ای قائم بتن آرمه

فائزه نجاتی

هادی فقیه ملکی

حسن انگورج تقوی

 

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

 

۲۱

بررسی تاثیر تغییرات ماتریس جرم در فرکانس طبیعی و مد اول سازه‌ای چهار طبقه با استفاده از روش تحلیل دینامیکی ریلی ریتز

 

 

فائزه نجاتی

هادی فقیه ملکی

امین رضائیان

 

 

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

 

 

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

 

۲۲

مقایسه توزیع انرژی هیسترزیس  و تغییر مکان جانبی در طبقات ساختمان¬های فولادی با مهاربندی همگرا تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک

 

 

هادی فقیه ملکی

غلامرضا عبداله زاده

هدیه اسماعیلی

 

 

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

 

 

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

۲۳

بررسی خرابی پیشرونده در قاب خمشی بتن آرمه با دیوار برشی تحت اثر انفجار  

 

هادی فقیه ملکی

محمد ریاضی

 

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

 

۲۴

بررسی توزیع انرژی هیسترزیس  و تغییر مکان جانبی در قاب¬های بیرونی و داخلی ساختمان¬های قاب خمشی فولادی با مهاربندهای هم¬محور

غلامرضا عبداله زاده

 هدیه اسماعیلی

هادی فقیه ملکی

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۵

تنکابن

 

 

۲۵

تاثیر تکنیک های بهسازی لرزه ای برای یک سازه در ریسک دو خطره احتمالاتی لرزه ای انفجاری

هادی فقیه ملکی

میلاد منصوری

مصطفی خمیری ثانی

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

 

۲۶

بررسی احتمالاتی حالت حدّی فروپاشی ساختمان تحت اثر همزمان بار زلزله و انفجارِ ناشی از نشت گاز

 

 

هادی فقیه ملکی

حسین معصومی

 

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

۲۷

کنترل شکست سازه های دریایی متصل بر کف دریا تحت بارگذاری دینامیکی

حسین نعمتیان جلودار

هادی فقیه ملکی

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۵

تنکابن

 

۲۸

بررسی آزمایشگاهی تاثیر خاکستر پوسته برنج در مقاومت فشاری بتن

هادی فقیه ملکی

جلال راست بود

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

۱۳۹۵

تنکابن

 

 

۲۹

تاثیر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر انرژی هیسترزیس و جابجایی نسبی سازه های قاب خمشی فولادی

غلامرضا عبدالله زاده، هادی فقیه ملکی،

 فاطمه احمدیان کوچکسرائی

 

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

 

۱۳۹۵

 

تنکابن

 

 

۳۰

بررسی عملکرد سازه های قاب خمشی فولادی تحت زلزله¬های حوزه دور و نزدیک براساس مفهوم انرژی

غلامرضا عبدالله زاده، هادی فقیه ملکی،

 فاطمه احمدیان

سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

 

۱۳۹۵

تنکابن

  • داوری برای International Journal Steel and Composite Structures
  • داوری برای Journal of Structures and Buildings 
  • داوری برای Journal of Building Engineering
  • داوری برای Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering
  • داوری برای  Journal of Multidiscipline Modeling in Materials and Structures
  • داوری برای Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration
  • داوری برای Journal of Engineering Structures
  • داوری برای Journal of Structure and Infrastructure Engineering 
  • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس ملی علوم و توسعه مهندسی، اردیبهشت ۱۳۹۵

 

 

 

ساعات حضور

ساعات حضور نیمسال دوم ۹۹-۱۴۰۰

روز

ساعت ۸ الی ۱۰

ساعت ۱۰ الی ۱۲

ساعت ۱۲ الی ۱۴:۳۰

ساعت ۱۴:۳۰الی ۱۷:۳۰

دوشنبه

دفتر کار

دفتر کار

دفتر کار

------

سه شنبه

تدریس

تدریس

تدریس

تدریس

چهارشنبه

دفتر کار

دفتر کار

دفتر کار

------

پنج شنبه

دفتر کار

دفتر کار

دفترکار

تدریس