سامانه اساتید هیات علمی دانشگاه آیندگان

 
 
نمایش ۱۹ تا ۲۸ مورد از کل ۲۸ مورد.

نسرین قائی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت - مدیریت - مدیریت مالی
نسرین قائی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت - مدیریت - مدیریت مالی

http://faculty.aihe.ac.ir/ghaei/fa

خدیجه

خدیجه قاضیانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
خدیجه قاضیانی
مربی دکترای تخصصی
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه

https://www.researchgate.net/profile/Khadijeh_Ghaziyani

Google Scholar
آمنا

آمنا قنبری

مربی
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
آمنا قنبری
مربی دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر

http://faculty.aihe.ac.ir/ghanbari/fa

میثم

میثم مجدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
میثم مجدی
مربی دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/majdi/fa

شاهد

شاهد محمدی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
شاهد محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر

http://shahedmohammadi.ir

Google Scholar
مهدی

مهدی مسلمی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
مهدی مسلمی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک

http://faculty.aihe.ac.ir/moslemi/fa

سید مهدیه

سید مهدیه میرمیران

مربی
دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
سید مهدیه میرمیران
مربی کارشناسی ارشد
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده هنر و معماری / گروه معماری

http://faculty.aihe.ac.ir/mirmiran/fa

فائزه

فائزه نجاتی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
فائزه نجاتی
استادیار دکتری
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران

https://www.researchgate.net/profile/Faezeh_Nejati

Google Scholar
سید اسماعیل

سید اسماعیل نجفی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
سید اسماعیل نجفی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/najafi/fa

منصور

منصور نیکخواه بهرامی

استاد
دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک - مکانیک - تبدیل انرژی
منصور نیکخواه بهرامی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک - مکانیک - تبدیل انرژی

http://faculty.aihe.ac.ir/nickhah/fa