سامانه اساتید هیات علمی دانشگاه آیندگان

 
 
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۷ مورد.
محمد

محمد صابری

مربی
دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - قدرت - برق - قدرت
محمد صابری
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - قدرت - برق - قدرت

http://faculty.aihe.ac.ir/saberi/fa

هاشم

هاشم صابری نجفی

استاد
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
هاشم صابری نجفی
استاد دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه

http://faculty.aihe.ac.ir/hashemsaberi/fa

الهه

الهه صادقی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی - روانشناسی
الهه صادقی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی - روانشناسی

http://faculty.aihe.ac.ir/sadeghi/fa

جمشید

جمشید صالحی صدقیائی

استاد
دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت
جمشید صالحی صدقیائی
استاد دکتری
- دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت

http://faculty.aihe.ac.ir/salehi/fa

رامین

رامین صفا

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر - کامپوتر- نرم افزار
رامین صفا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر - کامپوتر- نرم افزار

https://rsafa.github.io/

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science

اصغر عباسی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق - حقوق - حقوق
اصغر عباسی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق - حقوق - حقوق

http://faculty.aihe.ac.ir/abasi/fa

سید احمد

سید احمد عدالت پناه

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
سید احمد عدالت پناه
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه

https://www.researchgate.net/profile/Sa_Edalatpanah3

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
هادی

هادی فقیه ملکی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
هادی فقیه ملکی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران

http://faculty.aihe.ac.ir/faghihmaleki/fa

Google Scholar Scopus
محمد

محمد فلاح

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
محمد فلاح
دانشیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/fallah/fa

نسرین قائی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت - مدیریت - مدیریت مالی
نسرین قائی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت - مدیریت - مدیریت مالی

http://faculty.aihe.ac.ir/ghaei/fa

خدیجه

خدیجه قاضیانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
خدیجه قاضیانی
مربی دکترای تخصصی
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه

http://faculty.aihe.ac.ir/ghaziyani/fa

Google Scholar ORCID PubMed Research GATE
آمنا

آمنا قنبری

مربی
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
آمنا قنبری
مربی دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر

http://faculty.aihe.ac.ir/ghanbari/fa

میثم

میثم مجدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
میثم مجدی
مربی دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/majdi/fa

شاهد

شاهد محمدی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
شاهد محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر

http://shahedmohammadi.ir

Google Scholar
مهدی

مهدی مسلمی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
مهدی مسلمی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک

http://faculty.aihe.ac.ir/moslemi/fa

غلامرضا

غلامرضا معمارزاده طهران

دانشیار
دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت
غلامرضا معمارزاده طهران
دانشیار -
- دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت

http://faculty.aihe.ac.ir/memarzadeh/fa

فائزه

فائزه نجاتی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
فائزه نجاتی
استادیار دکتری
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران

https://www.researchgate.net/profile/Faezeh_Nejati

Google Scholar
سید اسماعیل

سید اسماعیل نجفی

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
سید اسماعیل نجفی
دانشیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/najafi/fa