سامانه اساتید هیات علمی دانشگاه آیندگان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۳ مورد.
سید اسماعیل

سید اسماعیل نجفی

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
سید اسماعیل نجفی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/najafi/fa

سید احمد

سید احمد عدالت پناه

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
سید احمد عدالت پناه
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه

https://www.researchgate.net/profile/Sa_Edalatpanah3

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
محسن

محسن ایمنی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری
محسن ایمنی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری

http://faculty.aihe.ac.ir/imeni/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE پژوهان
مهدی

مهدی آقاصرام

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
مهدی آقاصرام
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر

http://faculty.aihe.ac.ir/aghasaram/fa

Google Scholar
فائزه

فائزه نجاتی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
فائزه نجاتی
استادیار دکتری
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران

https://www.researchgate.net/profile/Faezeh_Nejati

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
هادی

هادی فقیه ملکی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
هادی فقیه ملکی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران

http://faculty.aihe.ac.ir/faghihmaleki/fa

Google Scholar Scopus
مهدی

مهدی مسلمی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
مهدی مسلمی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک

http://faculty.aihe.ac.ir/moslemi/fa

خدیجه

خدیجه قاضیانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
خدیجه قاضیانی
مربی دکترای تخصصی
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه

http://faculty.aihe.ac.ir/ghaziyani/fa

Google Scholar ORCID PubMed Research GATE
علی

علی سرورخواه

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت
علی سرورخواه
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت

http://faculty.aihe.ac.ir/sorourkhah/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
مهدی

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت
مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی
دانشیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت

http://faculty.aihe.ac.ir/ebrahimi/fa

رامین

رامین صفا

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر - کامپوتر- نرم افزار
رامین صفا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر - کامپوتر- نرم افزار

https://rsafa.github.io/

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
فرشته

فرشته پورآهنگریان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - الکترونیک
فرشته پورآهنگریان
استادیار دکتری
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - الکترونیک

http://faculty.aihe.ac.ir/poorahangar/fa

الهه

الهه صادقی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی - روانشناسی
الهه صادقی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی - روانشناسی

http://faculty.aihe.ac.ir/sadeghi/fa

امین

امین رادمان

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
امین رادمان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق

http://faculty.aihe.ac.ir/radman/fa

کمال

کمال عباسپور ثانی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
کمال عباسپور ثانی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک

http://faculty.aihe.ac.ir/sani/fa

احمد

احمد صبوری کاشانی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
احمد صبوری کاشانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی

http://faculty.aihe.ac.ir/sabori/fa

علیرضا

علیرضا امینی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
علیرضا امینی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق

http://faculty.aihe.ac.ir/amini/fa

آذین رحیمی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
آذین رحیمی
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی

http://faculty.aihe.ac.ir/azin/fa