تماس با ما

  • نشانی: مازندران- تنکابن – خیابان فردوسی غربی – کوچه شهیدان دانشجو – موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن

  • تلفن: ۴- ۵۴۲۸۸۸۵۱ - (۰۱۱)

  • دورنگار: ۱۰۴ داخلی- ۴- ۵۴۲۸۸۸۵۱ - (۰۱۱)

  • کد پستی: ۴۶۸۱۸۵۳۶۱۷

تماس با ما