سامانه اساتید هیات علمی دانشگاه آیندگان

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
محسن

محسن ایمنی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری
محسن ایمنی دکترای تخصصی
mohsen.imeni86@yahoo.com دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری
-

گوگل اسکالر
همایون

همایون بهشتی

دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
همایون بهشتی
homayoun.beheshti@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱

http://Darskhan.org

فرشته

فرشته پورآهنگریان

دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق و الکترونیک
فرشته پورآهنگریان
دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق و الکترونیک
-

بهزاد

بهزاد چنگیزی

دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
بهزاد چنگیزی
دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
-

سمانه حسین پوریان

دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
سمانه حسین پوریان
- دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
-

http://faculty.aihe.ac.ir/hoseinpor/fa

بیژن

بیژن حکمت شعار

دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
بیژن حکمت شعار
دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
-

المیرا خاکسار

دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
المیرا خاکسار
- دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
-

http://faculty.aihe.ac.ir/khaksar/fa

علی شهابی

دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
علی شهابی
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
-

http://faculty.aihe.ac.ir/shahabi/fa

سید احمد

سید احمد عدالت پناه

دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
سید احمد عدالت پناه
saedalatpanah@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
-

https://www.researchgate.net/profile/Sa_Edalatpanah3

گوگل اسکالر
خدیجه

خدیجه قاضیانی

دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
خدیجه قاضیانی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
-

آمنا

آمنا قنبری

دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
آمنا قنبری
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
-

میثم

میثم مجدی

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
میثم مجدی دکتری
meysammajdi93@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
-

شاهد

شاهد محمدی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
شاهد محمدی دکترای تخصصی
mohammadi.ac@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
-

http://shahedmohammadi.ir

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی مسلمی

دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
مهدی مسلمی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
-

سید هدیه

سید هدیه میرمیران

دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
سید هدیه میرمیران
دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
-

فائزه

فائزه نجاتی

دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
فائزه نجاتی
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
-

سید اسماعیل

سید اسماعیل نجفی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
سید اسماعیل نجفی دکترای تخصصی
najafi1515@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
-