سامانه اساتید هیات علمی دانشگاه آیندگان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۷ مورد.
بهزاد

بهزاد آشتیانی

دانشیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
بهزاد آشتیانی
دانشیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/behzadashtiani/fa

علی اصغر

علی اصغر احمدی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی - روانشناسی
علی اصغر احمدی
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی - روانشناسی

http://faculty.aihe.ac.ir/drahmadi/fa

محمد علی اردبیلی

استاد
دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق - حقوق - حقوق
محمد علی اردبیلی
استاد -
- دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق - حقوق - حقوق

http://faculty.aihe.ac.ir/ardebili/fa

توفیق

توفیق الهویرنلو

استاد
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
توفیق الهویرنلو
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه

http://faculty.aihe.ac.ir/tofigh/fa

ORCID
محسن

محسن ایمنی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری
محسن ایمنی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری

http://faculty.aihe.ac.ir/imeni/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE پژوهان
همایون

همایون بهشتی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
همایون بهشتی
مربی -
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر

http://hbeheshti.ir

جعفر

جعفر بی آزار

استاد
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
جعفر بی آزار
استاد -
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه

http://faculty.aihe.ac.ir/biazar/fa

فرشته

فرشته پورآهنگریان

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - الکترونیک
فرشته پورآهنگریان
استادیار دکتری
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - الکترونیک

http://faculty.aihe.ac.ir/poorahangar/fa

منصور ثابت مقدم

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق - حقوق - حقوق
منصور ثابت مقدم
استادیار -
- دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق - حقوق - حقوق

http://faculty.aihe.ac.ir/sabetmoghadam/fa

بهزاد

بهزاد چنگیزی

مربی
دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
بهزاد چنگیزی
مربی -
- دانشکده هنر و معماری / گروه معماری

http://faculty.aihe.ac.ir/changizi/fa

سمانه

سمانه حسین پوریان

مربی
دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
سمانه حسین پوریان
مربی -
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱-۴ دانشکده هنر و معماری / گروه معماری

http://faculty.aihe.ac.ir/hoseinpor/fa

Google Scholar ORCID
بیژن

بیژن حکمت شعار طبری

مربی
دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
بیژن حکمت شعار طبری
مربی کارشناسی ارشد
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱ دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی

http://faculty.aihe.ac.ir/hekmat/fa

بهمن دولتشاهی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - الکترونیک - برق - الکترونیک
بهمن دولتشاهی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق - الکترونیک - برق - الکترونیک

http://faculty.aihe.ac.ir/dolatshahi/fa

ابراهیم

ابراهیم رضائی سنگدهی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران - عمران - سازه
ابراهیم رضائی سنگدهی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران - عمران - سازه

http://faculty.aihe.ac.ir/sangdehi/fa

علی

علی سرورخواه

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت
علی سرورخواه
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت

http://faculty.aihe.ac.ir/sorourkhah/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE

علیرضا سلامت بخش

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع - صنایع - صنایع
علیرضا سلامت بخش
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع - صنایع - صنایع

http://faculty.aihe.ac.ir/salamat/fa

محسن سهرابی عراقی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت
محسن سهرابی عراقی
دانشیار -
- دانشکده علوم انسانی / گروه مدیریت

http://faculty.aihe.ac.ir/soharbi/fa

رضا

رضا شریفی

استادیار
دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی
رضا شریفی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسی

http://faculty.aihe.ac.ir/sharifi/fa