سامانه اساتید هیات علمی دانشگاه آیندگان

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
محسن

محسن ایمنی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری
محسن ایمنی
مربی دکترای تخصصی
mohsen.imeni86@yahoo.com دانشکده علوم انسانی / گروه حسابداری
-

http://faculty.aihe.ac.ir/imani/fa

گوگل اسکالر
همایون

همایون بهشتی

دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
همایون بهشتی
مربی -
homayoun.beheshti@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱

http://hbeheshti.ir

فرشته

فرشته پورآهنگریان

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق و الکترونیک
فرشته پورآهنگریان
استادیار دکتری
poorahangarian@aihe.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق و الکترونیک
-

http://faculty.aihe.ac.ir/poorahangar/fa

بهزاد

بهزاد چنگیزی

دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
بهزاد چنگیزی
مربی -
changizi@aihe.ac.ir دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
-

http://faculty.aihe.ac.ir/changizi/fa

سمانه حسین پوریان

دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
سمانه حسین پوریان
مربی -
hoseinporian@aihe.ac.ir دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
-

http://faculty.aihe.ac.ir/hoseinpor/fa

بیژن

بیژن حکمت شعار طبری

دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
بیژن حکمت شعار طبری
مربی -
bizhan_hekmat@aihe.ac.ir دانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
-

http://faculty.aihe.ac.ir/hekmat/fa

المیرا خاکسار

دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
المیرا خاکسار
مربی -
khaksar@aihe.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
-

http://faculty.aihe.ac.ir/khaksar/fa

علی شهابی

دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
علی شهابی
مربی -
a.shahabi@aihe.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
-

http://faculty.aihe.ac.ir/shahabi/fa

سید احمد

سید احمد عدالت پناه

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
سید احمد عدالت پناه
استادیار دکترای تخصصی
saedalatpanah@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
-

https://www.researchgate.net/profile/Sa_Edalatpanah3

گوگل اسکالر
خدیجه

خدیجه قاضیانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
خدیجه قاضیانی
مربی دکترای تخصصی
ghaziyani89@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی / گروه علوم پایه
۰۱۱۵۴۲۸۸۸۵۱

https://www.researchgate.net/profile/Khadijeh_Ghaziyani

گوگل اسکالر
آمنا

آمنا قنبری

دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
آمنا قنبری
مربی -
ghanbari@aihe.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
-

http://faculty.aihe.ac.ir/ghanbari/fa

میثم

میثم مجدی

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
میثم مجدی
مربی دکتری
meysammajdi93@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
-

http://faculty.aihe.ac.ir/majdi/fa

شاهد

شاهد محمدی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
شاهد محمدی
استادیار دکترای تخصصی
mohammadi.ac@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی/گروه کامپیوتر
-

http://shahedmohammadi.ir

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی مسلمی

دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
مهدی مسلمی
مربی -
moslemi@aihe.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
-

http://faculty.aihe.ac.ir/moslemi/fa

سید مهدیه

سید مهدیه میرمیران

دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
سید مهدیه میرمیران
مربی -
mirmiran@aihe.ac.ir دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
-

http://faculty.aihe.ac.ir/mirmiran/fa

فائزه

فائزه نجاتی

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
فائزه نجاتی
استادیار دکتری
nejati@aihe.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی /گروه عمران
-

http://faculty.aihe.ac.ir/nejati/fa

سید اسماعیل

سید اسماعیل نجفی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
سید اسماعیل نجفی
استادیار دکترای تخصصی
najafi1515@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی / گروه صنایع
-

http://faculty.aihe.ac.ir/najafi/fa