برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تحلیل آماری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

تحلیل آماری باR- قسمت اول

تحلیل آماری باR- قسمت دوم

تحلیل آماری باR- قسمت سوم

تحلیل آماری باR- قسمت چهارم

جزوه درس تحلیل آماری-قسمت اول

جزوه درس تحلیل آماری-قسمت دوم

جزوه درس تحلیل آماری-قسمت سوم


عنوان تصمیم گیری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه-ساعت 6-3:30
منابع

جزوه  قسمت اول

برنامه ریزی آرمانی

روش وزن دهی ساده

روش جایگشت

روش الکتره

روش تاپسیس فازی

استفاده از نرم افزار Expert Choice


عنوان روش تحقیق پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری جمعه ساعت 12-10:30
منابع

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-۱

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-2

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-3

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-4

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-5

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-6

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-7

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-8

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-9

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-10

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-11

جزوه درس روش تحقیق-کارشناسی ارشد-12

 


عنوان نظریه بهینه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری جمعه ساعت 10:30-8:00
منابع

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO)

الگوریتم شبیه‌سازی تبرید(SA)

الگوریتم بهینه سازی  ازدحام ذرات(PSO)

Binary PSO

الگوریتم رقابت استعماری(ICA)

الگوریتم زنبور عسل(Bee Algorithm)

الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی(Artificial Bee Colony)

بهینه سازی کلونی مورچه ها(Ant colony optimization)

الگوریتم بهینه سازی علف های هرز مهاجم (IWO)

 الگوریتم بهینه سازی ملخ(GOA)

الگوریتم کرم شب تاب(Firefly Algorithm)

الگوریتم جهش قورباغه(Shuffled Frog Leaping Algorithm)

جستجوی هارمونی(Harmony search)

الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی(BBO)

الگوریتم های فرهنگی(cultural algorithms)

روشی برای پیشگیری از حمله سرویس توزیع شده  در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

اینترنت اشیاء(IOT)